Om HHS Gallery

Våren 2021 hade jag, Helena Hötzl Setterström pendlat mellan Lerum och Lindome i 4 år och började känna att det var dags att hitta en lokal / Studio i närheten av där jag bodde.
Då jag tidigare på året signerat kontrakt med ett galleri i Barcelona var jag egentligen bara ute efter en lokal där jag kunde skvätta, spraya och gå loss på tavlan utan att vara rädd om några golv eller väggar. Men när jag kom hem till min man den dagen var det inte en ruffig lokal i den bemärkelsen som jag hittat utan en dröm om det där egna riktiga galleriet samlat med alla mina yrken i livet och min egna ateljé sammanställt på ett ställe.
Då jag en gång utbildade mig till Make up artist i London, då jag jobbat på Ralph Lauren på NK och sedan börjat under sammanlagt 5 år studera Grafisk Design / Konst samt på slutet Illustration på Berghs i Stockholm, innan jag 2008 blev upptäkt av Saatchi Gallery i London och skickades till Budpest på min första utställning med 24 andra svenskar. Innan allt det startade. Utställningarna i Los Angeles, London, Stockholm, Göteborg, Florence m.m.
Den där lilla butiken som jag ibland såg framför mig skulle sammanfatta allt jag gjort och där jag sakta skulle kunna komma att bygga upp med saker som jag tror kan vara för alla.
Det L.A inspirerade galleriet som jag själv ofta besökt och haft utställningar hos…..
DET….
När dörren öppnades till lokalen på 207 kvm och ljuset trots den gråa och regniga dagen sken in fanns ingen återvändo. I den ruffiga miljö som varit ett garage såg jag tydligt leende människor gå omkring och kika på konst. Allt var redan färdigt i min bildbank. Från den stunden fanns ingen annan väg att gå i livet……….
Nu hoppas jag att ni skall hitta dit och träffa mig och andra konstnärer. Jag hoppas ni som konstnärer kommer att vilja komma och ha utställning. Jag hoppas att ni flertalet konstintresserade skall hänga med mig på denna resan……….
❤️

Text från New York Artz magazine:
Den svenska konstnären och illustratören Helena Hötzl Setterström växte upp i en liten stad på svenska västkusten. Hon tillbringade en stor del av sin barndom med smärta och genomgick en hel del operation, och använde sina drömmar och konst som ett sätt att stilla en hunger efter att fly. Efter att ha blivit kontaktad av Saatchi Gallery i London fann hon det uppsving hon behövde för att förverkliga sina drömmar. Hennes konst blev internationell med hennes första utställning i Budapest med Opera Gallery 2008 och kort därefter för World Art Foundation i USA. Hon deltog också i flera utställningar på Gallery 9 i Los Angeles. 
Helena har genom åren varit engagerad i en mängd olika globala organisationer som stödjer och stärker kvinnor, inklusive Like Action Aid (Sverige), Cover Girls For Change (USA), The Peace Projekt (Los Angeles).

Hennes verk har visats i New York Artz Magazine och hon har ställt ut i gallerier över hela USA och Europa. 

In the spring of 2021, I, Helena Hötzl Setterström had commuted between Lerum and Lindome for 3 years and began to feel that it was time to find a new artstudio near where I lived.
When I signed a contract with a gallery in Barcelona earlier that year, I was really just looking for a place where I could splash, spray and go bananas on the board without being afraid that I would destroy any floors or walls with paint. But when I came home to my husband that day, it was not a rough room in the sense that I found, but a dream of an own real gallery gathered with all my professions in life and my own studio put together in one place.
When I once trained as a Make up artist in London, when I worked on Ralph Lauren at NK and then started studying Graphic Design / Art for a total of 5 years and finally Illustration at Berghs in Stockholm, before I was discovered by Saatchi Gallery in 2008 in London and was sent to Budapest for my first show with 24 other Swedes. Before it all started. The exhibitions in Los Angeles, London, Stockholm, Gothenburg, Florence etc.
That little shop that would summarize everything I had done and that I could slowly build up with things that I think can be for everyone.
The L.A. inspired gallery that I myself often visited and had exhibitions at .....
THAT PLACE....
When the door was opened to the premises of 207 sqm and the light despite the gray and rainy day shone in, there were no turning back. In the rough environment that had been a garage, I saw clearly smiling people walking around and looking at art. Everything was already done in my mind. From that moment there was no other way to go in life ..........
Now I hope you will find your way there and meet me and other artist. I hope artists will want to exhibit. I hope that most of you art lovers will join me on this journey...... 

❤️
Text from New York Artz Magazine
The Swedish artist and illustrator Helena Hötzl Setterström grew up in a small town on the Swedish west coast. She spent much of her childhood in pain and underwent a lot of surgery, using her dreams and art as a way to satisfy a hunger to escape. After being contacted by the Saatchi Gallery in London, she found the boost she needed to make her dreams come true. Her art became international with her first exhibition in Budapest with the Opera Gallery in 2008 and shortly afterwards for the World Art Foundation in the USA. She also participated in several exhibitions at Gallery 9 in Los Angeles.
Over the years, Helena has been involved in a variety of global organizations that support and empower women, including Like Action Aid (Sweden), Cover Girls For Change (USA), The Peace Project (Los Angeles).
Her work has been featured in New York Artz Magazine and she has exhibited in galleries across the United States and Europe.
Text by Sarah Smithson, New York Artz magazine
“Helena Hötzl Setterström speglar och manipulerar en perceptuell verklighet i sina verk. Genom att använda en grund av häpnadsväckande levande måleriska händelseförlopp eller fenomen som födelse, liv, kön, natur och förlust.
Född i Alingsås, Sverige belyser hon det elementära i bilder med hjälp av dramatiska knep, sådana som kontraster, förändringar i fokus, speglade reflektioner, och flera eller skiktade ytor känselperception. För Hötzl är en andlig verksamhet viktig i konsten. Det som leder till en ökad medvetenhet om både natur och kultur -. denna tankeprocess pekar på en ny typ av realism -. en som är engagerad med de faktiska livsprocesserna. Resultatet blir en kombination av psychedelic / dekorativa vyer med lager av text och formulär kombinerat både med figurativa och nonfigurativa element med sin kärlek till starka linjer och livfulla färger, som Hötzl har.
Hennes uppvisade av sin konst internationellt, från London och Sverige, till USA och Ungern skapar starka poetiska verk. Inspirerad av hennes möten med olika människor. Dessa verk speglar också de olika uttryck som kan hittas i det mänskliga ansiktet. Hennes verk har en tidlös, magisk kvalitet. Påminner om en drömresa till lugna stränder, eller till en annan planet. Hennes bilder är djupt personliga, framtagna ur sitt egna inre, samtidigt avslöjande universella sanningar om resan och firandet av livet. ”


Tidskrifter som jag varit med i. / Magazines that showed my work

Text by Sarah Smithson, New York Artz magazine

Swedish painter and Illustrator HELENA HÖTZL harnesses and manipulates perceptual reality effortlessly with ease.
She takes her inspiration from vivid sequences of events or phenomena such as birth, life, sex, nature interrupted – hence her paintings/illustrations are genuinely intriguing and evoking to all. One may say; it is her unique, sensual, flirty, often humorous ”story-lines”- enjoyed and especially favored by her fans worldwide – that started her art to take off.
Sensory perception for Hötzl is a spiritual activity; one that leads to a heightened yet subconscious awareness of both culture and human nature. People call it; ”a new kind of realism”— where she combines deeply intuitive layers of text and form to enchant, excite the intellect and the emotion. In her ”poetic” work – with her bold lines, vivid colors, and suggestively figurative elements – she creates this timeless magical quality her collectors grown to love.

Women easily identify themselves with her enticing; sensual, feminine style -hence the idea was born to use her designs on luscious silk scarfs and a variety of clothings. Hötzl has exhibited her work internationally; in Europe and in the U.S.

Read more

When she was asked what drives, inspires her to share her designs, she answered:”I am a very intuitive and passionate woman. I don’t just see faces I see emotions. I especially know how women feel, since I listen to them. Art and fashion ultimately is about not just looking fashionable but feeling fashionable, feeling strong and desirous, sensual and authentic. And that is exactly what my gift is to women… and of course, with a touch of humor and cool.”She adds – showing a glint of her signature smile.

Courage by H is about courage, to dare when the storm is at its worst.

Text written by Susie Walsh, Sarah Smithson at New York Artz Magazine and rewritten by Eva Evans, Los Angeles.Tidigare utställningar/ Previous Exhibits

Opera Gallery – November 15-29 2008 – Budapest, Ungern


World Art Foundation WAF ( Chicago, New York, Washington)
– June 7-14 2008 CA, USA


Charity event for Cover Girl in 2008, New York, USA.


Italien contemporary art lexicon 2008


Gallery Järta – April 4-18 2009, Alingsås, Sweden


WAF Brea, Fullerton Laguna USA June 7-14 2009


Moorgate (subway) – July 1-14 2009 London, England


Santa Fe and Laguna Beach, – November-December 2009, CA, USA


WAF USA, Miranda Gallery WAF Dec-09


Show ”Faces” Gallery 9 Culver City – September 2010, Los Angeles, USA


New Yorks Arts Magazine April-june issue-2010


Gallery Nolhaga, ”On the third floor” First Hotel – June 1-31 2010, Alingsås, Sweden


Galleri Hagström, ”Female energy art” September 24 – October 1st 2010, Stockholm, Sweden


Small works Christmas at Gallery 9 December 10 2010 – Jan 11, 2011 Los Angeles, USA


BB Publications article Spring 2011 Article 5 sidor


Art Space, Gothenburg, Sweden April 15-16.


Gallery 9 Culver City – April 2011, Los Angeles, USA


Galleri Kocks – 4-10 August 2011, Stockholm, Sweden


Stationen Norsesund -18 September 2011, Norsesund, Sweden


SWEILL the book about swedish illustrator Okt 2011


Elton Basur Gallery – June 7-17, 2012, Gothenburg, Sweden


Peace Project. Gallery 9 ,Los Angeles, N.Y 2012


Signed with Debut Contemporary Gallery in Notting Hill, London 2013


Face show Gallery 9 February 22 Los Angeles 2014


Lindelöv Art Don April 22- May 23 2014


Ateljé Burchard May 9 – May 30 2014


ArtMart Gothenburg September 19, 2014


Quattro Artist Exhibit August 29, 2015 Alingsås,


Art Rotterdam, Holland Feb 2016


International Contemporary Artists ” Art book” New York April 2016


Askimsterrassen, Askim , Sweden 12 Maj – 9 Oktober 2016


Gran Prix Louvre Exhibit in Paris 21-23 Oktober 2016


The Artbox Project Art Basel, Miami December 2016


Art Exhibition in Assisi, Italy 14 – 20 Januari 2017


Bistro Italiano, Göteborg 24 Feb – 12 April 2017Clarion Hotell Plaza,


Karlstad 1 April – 25 April 2017


Silvénska Villan, Säffle 3 Juli – 15 Juli, 2017


The Ocean Ball, Perfect world foundation, 14 September, 2017


Opening new studio in Spinneriet, 2017 


Lindome”Min stora dag” Clarion Collection Plaza i Karlstad 22 feb, 2018


Peace Project, Los Angeles, USA 2017


”Girls show” Gallery 9, Culver City, Los Angeles 7 April, 2018


Exhibit ” Ansikten” Spinneriet 21-22 april 2018


Silvénska villan, Säffle 9-15 Juli, 2018


Spinneriet 17-18 November 2018


Clarion Collection Plaza, Karlstad 2 feb-2 mars 2019


Exhibit ” New” Spinneriet 30 – 31 Mars, 2019


Silvénska Villan, Säffle 8 -20 April, 2019


Enpowering women, Hellerup Park Hotell, Köpenhamn 24 maj-7 juni, 2019


Covid arrives……….

Spinneriet in Lindome, November 16-17,2019


Spinneriet, Lindome July 4, 2020


Spinneriet, Lindome April 24, 2021

Signed with Art Nou Mil. lenni gallery, Barcelona 2021

Open  up Helena Hötzl S, Studio / Gallery , Stenkullen 2021


%d bloggers like this: